ADHD

ADHD

Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Youths with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A Systematic Review

and Meta-analysis of Clinical Trials and Biological Studies (Chang et al, 2018)


Dit is een zeer recent overview artikel waarin wetenschappelijk onderzoek wordt beschreven en samengevat op het gebied van ADHD bij kinderen en jongeren. 

Hieronder een vertaling van de relevante delen van de samenvatting. De wetenschappelijke cijfers zijn niet allemaal mee vertaald om de vertaling toegankelijker te maken. 


In zeven studies, in totaal n = 534 gerandomiseerde jongeren met ADHD, verbetert de supplementie van omega-3 de ADHD-scores voor klinisch symptomen, en in drie studies, in totaal n = 214 gerandomiseerde jongeren met ADHD, verbetert omega-3 -suppletie cognitieve handelingen die met aandacht samenhangen. Bovendien hebben kinderen en adolescenten met ADHD lagere niveaus van DHA, EPA en omega-3 vetzuren. Samenvattend is er bewijs dat omega-3 suppletie klinische symptomen en cognitieve prestaties verbetert bij kinderen en adolescenten met ADHD, en dat deze jongeren een tekort hebben aan omega-3. Onze bevindingen bieden verdere ondersteuning voor het gebruik van omega-3 vetzuren als behandelingsoptie voor ADHD.


The Role of Omega-3 Fatty Acids in Developmental Psychopathology: A Systematic Review on Early Psychosis, Autism, and ADHD, (Agostoni et al, 2017) 

 

Dit is een recent overview artikel waarin recent wetenschappelijk onderzoek wordt beschrevenen samengevat op het gebied van ADHD, Autisme en Psychoses.

Hieronder een vertaling van bevindingen met betrekking tot ADHD in dit artikel.

 

Met betrekking tot ADHD is het effect van omega-3 suppletie uitgebreid bestudeerd. Echter, ook in dit geval, maakt de grote methodologische heterogeniteit tussen de verschillende studies, inclusief variaties in steekproefomvang, studieduur, type en dosering van suppletie, het moeilijk om de bevindingen te vergelijken en definitieve conclusies te trekken over de werkzaamheid. We vonden 13 van de 25 studies die een gunstig effect van omega-3 suppletie op ADHD-symptomen rapporteerden, terwijl de andere 12 negatieve resultaten vonden. Een gemeenschappelijk kenmerk dat wordt gedeeld door de studies die positieve resultaten melden, is dat ze allemaal een minimale steekproefgrootte van 50 en een minimale studieduur van 15 weken hebben. Aan de andere kant, als we kijken naar studies die negatieve resultaten rapporteren, volgen ze een andere methodologie in vergelijking met positieve onderzoeken, waaronder het gebruik van kleine steekproefgroottes, korte studieduur (minder dan 15 weken), supplementen met alleen DHA of EPA, het gebrek van een placebo controlegroep.

Powered by webXpress