Autisme

Autisme

The Role of Omega-3 Fatty Acids in Developmental Psychopathology: A Systematic Review on Early Psychosis, Autism, and ADHD (Agostoni et al, 2017) 


Dit is een recent overview artikel waarin recent wetenschappelijk onderzoek wordt beschreven en samengevat op het gebied van ADHD, Autisme en Psychoses.

Hieronder een vertaling van bevindingen met betrekking tot Autisme in dit artikel.


Met betrekking tot omega-3 en ASS (Autisme Spectrum Stoornis) , is het beperkte beschikbare bewijs onvoldoende om een conclusie te trekken. De proeven in dit overzicht varieerden in hun duur, onderzoeksgrootte en dosering van omega-3 suppleti. Daarom is er nog steeds onzekerheid over de effecten van deze vetzuren op symptomen van ASS bij kinderen. In het bijzonder hebben de drie hierin opgenomen studies een verschillende duur (zes weken, zes maanden en 16 weken), terwijl de membranen een steady-state kunnen bereiken na zes maanden en ten minste vier maanden nodig is om een effect op cognitieve prestaties aan te tonen. Zelfs langere studieperioden van een jaar kunnen nodig zijn om gedragsveranderingen aan te tonen als reactie op van omega-3 suppletie.
Powered by webXpress