Migraine

Migraine

Effects of omega-3 fatty acids on the frequency, severity, and duration of migraine attacks: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials (Maghsoumi-Norouzabad et al, 2017)

Effects of omega-3 fatty acids on the frequency, severity, and duration of migraine attacks: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials (Maghsoumi-Norouzabad et al, 2017) 

 

 

De resultaten toonden aan dat omega-3 inname geen effect had op de frequentie en ernst van migraine maar het had een reductie-effect op de duur van migraine-aanvallen. Concluderend leidt inname van omega-3 tot een significante afname van ongeveer 3,44 uur van de duur van migraine. Verdere gerandomiseerde gecontroleerde studies met een hoge methodologische kwaliteit met adequate steekproefgroottes zijn vereist om de resultaten van de meta-analyses te bevestigen.


Powered by webXpress