Prenatale en postnatale depressie

Prenatale en postnatale depressie

Polyunsaturated Fatty Acids in Perinatal Depression: A Systematic Review and Meta-analysis (Lin et al, 2017)

In dit artikel wordt ingegaan op de effecten van omega-3 vetzuren bij Perinatale Depressie. 

Perinatale depressie (PND) verwijst naar grote en kleine depressieve perioden tijdens de zwangerschap (prenataal) en na de bevalling (postnataal).

Een aantal interessante delen uit het artikel en de samenvatting zijn hieronder vertaald.

 

Omega-3 vetzuren zijn veelbelovende antidepressiva voor perinatale depressie (PND) vanwege het ondersteunend bewijs uit klinische onderzoeken. Hoewel verschillende observationele onderzoeken omega-3 tekorten hebben aangetoond bij vrouwen met PND, waren de resultaten van individuele vetzuren uit verschillende onderzoeken niet consistent.

Om deze discrepantie te begrijpen, hebben we een systematische review en meta-analyse uitgevoerd om de niveaus van individuele omega-3 en omega-6 vetzuren en verhoudingen van beide soorten vetzuren bij vrouwen met PND te onderzoeken in vergelijking met controlepersonen door de resultaten samen te voegen uit alle beschikbare observationele studies. Bovendien onderzochten we via subgroepanalyse het verschil van deze vetzuren in zowel prenatale als postnatale depressie.

 

Er waren significant lagere niveaus van totale omega-3 vetzuren en DHA en significant verhoogde omega-6:omega-3 verhoudingen in PND-patiënten. In de subgroepanalyses waren er significant lagere niveaus van omega-3 vetzuren, EPA en DHA bij vrouwen met prenatale depressie. De omega-6:omega-3 ratio was significant verhoogd in zowel prenatale als postnatale depressiesubgroepen.

De conclusie van onze meta-analyse is dat de belangrijke rol van omega-3 vetzuren in PND wordt bevestigd. Voedingsgeneeskunde is een belangrijke strategie om de effectiviteit van behandeling voor depressie te verbeteren, en onze bevindingen vormen de sterke reden om klinische proeven uit te voeren om de therapeutische en preventieve effecten van omega-3 vetzuren in PND te testen.


Powered by webXpress