Psychose

Psychose


https://www.youtube.com/watch?v=W2k5vy2wOk4

Dit is een filmpje over omega-3 en psychose (4.32 minuten)


The Role of Omega-3 Fatty Acids in Developmental Psychopathology: A Systematic Review on Early Psychosis, Autism, and ADHD (Agostoni et al, 2017) 


Dit is een recent overview artikel waarin recent wetenschappelijk onderzoek wordt beschreven en samengevat op het gebied van ADHD, Autisme en Psychoses.

Hieronder een vertaling van bevindingen met betrekking tot Psychose in dit artikel.

 

Ondanks methodologische onderzoeksbeperkingen lijken de resultaten over het algemeen de gunstige rol van omega-3 suppletie bij in de beschreven neuropsychiatrische stoornissen (psychoses, ADHD en autisme) te benadrukken. Specifiek, voor psychotische patiënten, is gerapporteerd dat omega-3 suppletie effectief zou kunnen zijn bij het voorkomen van het in een psychose raken, bij de behandeling van de ernst van de symptomen en het algemeen functioneren.

Bovendien suggereert het beschikbare bewijs dat de detectie en behandeling van een omega-3 tekort in het begin van de ziekte vereist kan zijn om de grootste bescherming te bieden tegen het in psychose raken en de ernst van de symptomen. Deze hypothese vereist echter toekomstig onderzoek.


Powered by webXpress